m1
Modul 1 Fit For Life
November 17, 2015
m2
Modul 3 & 4 Malaysiaku & Be Safe, Be Alert
November 17, 2015
Show all

Modul 2 Tech & Talk

m3

MODUL PEMBINAAN KARAKTER

Modul Pembinaan Karakter adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina karakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi personaliti diri, keluarga, komuniti dan negara. Terdapat tiga Modul yang akan dilalui peserta di mana yang pertama menjurus kepada Menampilkan Yang Terbaik Dalam Diri Sendiri, kedua adalah tentang Menampilkan Yang Terbaik Dalam Diri Orang Lain dan ketiga Modul Budaya Kerja. Di dalam Modul Pertama, peserta melalui proses penerokaan diri sendiri, menyedari dan mengenal pasti ciri-ciri diri (seperti aspek kepimpinan), memperkayakan kekuatan dan memulihkan kelemahan diri serta penerapan nilai-nilai murni yang sejagat. Peserta menyedari tentang penglibatan orang lain dalam kehidupan mereka, mengetahui kemahiran untuk bekerja sebagai ahli satu pasukan, cara bertindak sebagai pemimpin dalam kumpulan, dan mengatasi masalah di dalam kumpulan semasa melalui Modul kedua ini. Modul Budaya Kerja pula, peserta dapat mengenal kepentingan budaya kerja dalam sebuah Organisasi, mengetahui ciri-ciri yang dicari oleh majikan dan peserta didedahkan dengan persediaan dan pengalaman menghadiri temuduga. Melalui ketiga-tiga modul ini, peserta didedahkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti, ceramah, permainan, latihan dan lain-lain. Selain itu, peserta belajar tentang kejujuran, membuat pilihan, bertanggungjawab, memimpin, menunaikan janji (komitmen) dan membina keyakinan diri. Modul ini dilaksanakan selama Lapan Belas hari (18)  dan peserta dipimpin oleh jurulatih Multiskill.

Comments are closed.