m3
Modul 2 Tech & Talk
November 17, 2015
m4
Modul 5 iUpgrade
November 17, 2015
Show all

Modul 3 & 4 Malaysiaku & Be Safe, Be Alert

m2

MODUL KENEGARAAN

Modul Kenegaraan adalah sebuah modul yang diaplikasikan untuk memperluaskan pengetahuan tentang kenegaraan (nation-building) dan meningkatkan semangat cintakan negara serta menghayati semangat pengorbanan terhadap negara kepada para peserta program. Melalui latihan berkonsepkan pembelajaran melalui pengalaman serta latihan dalam kumpulan, jurulatih memimpin kumpulan bagi mempelajari tentang kenegaraan yang merangkumi Konsep Membina Perhubungan, Konsep Negara dan Konsep Cabaran. Melalui Konsep Negara, Pelatih akan didedahkan dengan Elemen Tanah Air, Elemen Rakyat, Elemen Daulat dan Elemen Kerajaan. Melalui Konsep Cabaran, Pelatih akan didedahkan dengan Elemen Cabaran Dalam Negara serta Elemen Cabaran Luar Negara. Selain dari itu, Program Ceramah Patriotisme “Jejak Pahlawan” juga diselitkan ke dalam modul ini sebagai perkongsian pengalaman serta tunjuk ajar dan bercerita kisah kehidupan sebenar wira-wira Negara bersama pelatih. Modul ini dilaksanakan selama tiga minggu dan bagi menarik minat pelatih, pelbagai kaedah digunakan seperti simulasi, lakonan, dinamik kumpulan, menonton video serta gambar, melukis, berdebat, mentafsir peristiwa dan lain-lain.

Comments are closed.